ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ

Ποιοι ειμαστε

Σύνθεση του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο και 13 μέλη .

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη διορίζονται  από τον Υπουργό Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος που είναι  ο αρμόδιος Υπουργός για το Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το Νόμο (Τροποποιητικός 1987)  από τα 13 μέλη επτά δύνανται να αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των παραγωγών, δύο τα συμφέροντα των εξαγωγέων, δύο τα συμφέροντα του Συνεργατικού Κινήματος ένας Ελληνοκύπριος και ένας Τουρκοκύπριος (Η θέση για τον Τουρκοκύπριο είναι κενή ).

Δύο Μέλη του αντιπροσωπεύουν το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού.

 Περισσότερα...