ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ

ημερολογιο

Τηλέφωνο: +357 22818022

Φαξ: +357 22675493

E-mail: info@cpmb.org.cy

Ιστοσελίδα: www.cpmb.org.cy

Επικοινωνία:

εναρξη συσκευασιασ χειμερινησ εσοδειασ 2008

> 19 Νοεμβρίου 2008

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31