ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ

Υπουργείο Γεωργίας

http://www.moa.gov.cy

συνδεσμοι

Παγκύπρια Ομάδα Πατατοπαραγωγών

http://www.cypruspotato.com