Η Κυπριακή Πατάτα

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ

 

Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί επισκέπτες, ……..……………………...…………………………………..

Με ιδιαίτερη χαρά και ευχαρίστηση σας  καλωσορίζω  στην Ιστοσελίδα του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (ΣΕΚΠ) Το μονοπωλιακό καθεστώς που για 40 χρόνια ρύθμιζε την κυπριακή πατατοκαλλιέργεια  τερματίστηκε με τον (Τροποποιητικό) (Αρ.2) Νόμος  του 2004 ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τέθηκε σε εφαρμογή στις 30.4.2004 δηλαδή την προτεραία της ένταξης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
…………………………………………………...               

Με βάση τη σχετική νομοθεσία και μέσα στις συνθήκες ελεύθερης αγοράς το ΣΕΚΠ έχει καθήκον όπως λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα και προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες με σκοπό την εξασφάλιση των πιο επωφελών και οικονομικών  διευθετήσεων για την εξασφάλιση πατατόσπορου, διαβάθμιση συσκευασία, μεταφορά, εμπορία, εξαγωγή,  φόρτωση και πώληση των πατατών στις αγορές του εξωτερικού και στην επιτόπια αγορά προς όφελος των οργανωμένων σε ομάδες γεωργών και των ανεξάρτητων γεωργών που  με την ελεύθερη τους βούληση συνάπτουν σχετική συμφωνία με το Συμβούλιο πάνω σε  ολοκληρωμένη και ετήσια βάση.
…………………………………………

Η ιστοσελίδα  απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερομένους στην Κύπρο και το εξωτερικό. Απευθύνεται πρώτα και κύρια στους πατατοκαλλιεργητές της Κύπρου με στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση/διαφώτιση /εκπαίδευση τους. Απευθύνεται επίσης στους πρώτους αγοραστές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  οι οποίοι θα μπορούν να ενημερώνονται έγκυρα και γρήγορα  για τις αποφάσεις του ΣΕΚΠ που τους αφορούν . Πιστεύουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχει θα είναι χρήσιμες και θα τύχουν της προσοχής και πολλών άλλων που ενδιαφέρονται για την πατατοκαλλιέργεια της Κύπρου.

Είμαι βέβαιος ότι  το ΣΕΚΠ  μέσω της ιστοσελίδας του θα αναβαθμίσει την παροχή  πληροφοριών και υπηρεσιών  με στόχο πάντοτε την καλύτερη και πιο ουσιαστική συμβολή του στην επίλυση  των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κυπριακή πατατοκαλλιέργεια.

Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
Πολυκατοικία
FROSIA , 2ος Όροφος

Μενάνδρου 1, Τ.Θ 22029,

Λευκωσία 1516, Κύπρος

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: +357 22818022

Φαξ: +357 22675493

E-mail: info@cpmb.org.cy

Ιστοσελίδα: www.cpmb.org.cy

 

 

 

www.cpmb.org.cy                                                                                                    

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ