ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ

WINE FESTIVAL

LONDON 2008

Text Box: Από τη συμμετοχή του ΣΕΚΠ στο Wine Festival της παροικιακής στο Λονδίνο στις 28&29 Ιουνίου 2008
Wine Festival, London, 28-29 June 2008