ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ

Του Νίκου Γενναίου, Γεωπόνου Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

Περισσότερα...

1. ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

ΑΡΘΡΑ

2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΤΑΤΩΝ 2009

Του Νίκου Γενναίου, Γεωπόνου Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

Περισσότερα...

3. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΤΑΤΩΝ

Του Νίκου Γενναίου, Γεωπόνου Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

Περισσότερα...