ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ

Περιφερειακή συγκέντρωση στην Αίθουσα Διαλέξεων της ΣΠΕ Σωτήρας, την Δευτέρα 24/11/2008 και ώρα 7:00μ.μ.

Συγκέντρωση 1η

Περιφερειακεσ συγκεντρωσεισ