ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ

συνεδριασεισ συμβουλιου εμποριασ κυπριακων πατατων

Ø Στιγμιότυπα από συνεδριάσεις του ΣΕΚΠ

Ø Board Meetings