Ιστορικό Ίδρυσης

Το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (ΣΕΚΠ) ιδρύθηκε το 1964 για προώθηση της εμπορίας των Κυπριακών πατατών. Μέχρι τον Απρίλιο του 2004 ήταν ο μοναδικός εξαγωγέας με βάση το σχετικό Νόμο. Από 1 Μαΐου 2004 η Κύπρος έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η εμπορία της Κυπριακής πατάτας ελευθερώθηκε πλήρως. Το ΣΕΚΠ συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία το έργο του σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς και είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κυπριακών πατατών έχοντας στις τάξεις του πέραν του 50% των πατατοπαραγωγών της Κύπρου.

Οι πατατοπαραγωγοί της Κύπρου είναι στην πλειοψηφία τους οργανωμένοι σε Εταιρείες Πατατοπαραγωγών που είναι η Παγκύπρια Ομάδα Πατατοπαραγωγών (ΠΟΠ), η Κυπριακή Εταιρεία Παραγωγών (ΚΥΠΕΠ) και η ΣΕΠ (Εταιρεία Πατατοπαραγωγών) που συνεργάζονται αποκλειστικά με το Συμβούλιο.

Το ΣΕΚΠ αναλαμβάνει τον προγραμματισμό της παραγωγής (ποσότητες, ποικιλίες κλπ), τη συσκευασία την αποστολή και την εμπορία του προϊόντος στις αγορές του εξωτερικού.

Το ΣΕΚΠ εξάγει συστηματικά σε 20 περίπου χώρες, κυρίως της Δυτικής Ευρώπης και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Οι πατάτες του ΣΕΚΠ είναι πιστοποιημένες με GLOBALGAP, TESCO NURTURE MODULE, GRASP, SEDEX και IFS και έχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα.

Το ΣΕΚΠ έχοντας ως πρωταρχικό του στόχου την ικανοποίηση των ιδιαίτερων προτιμήσεων και απαιτήσεων των καταναλωτών σε διάφορες χώρες που εξάγει, καλλιεργεί διάφορες ποικιλίες τις οποίες συσκευάζει σε διάφορα μεγέθη και ειδικές συσκευασίες.

Οι κυριότερες ποικιλίες είναι οι εξής:
Ποικιλίες πολλαπλής χρήσης: Σπούντα, Μαρφόνα, Βιβάλτι, Μαρίς Πάιπερ, Μάραπελ κλπ.
Σαλατοπατάτες: Νίκολα, Γκλοριέτα, Άνναμπελ, Άλλιανς, Μονίκ, Σιαρλότ, Λαράτ κ.α.
Αλευρώδεις: Κάρα.
«Μίνι» (Babies): Νίκολα, Σιαρλότ, Λαράτ, Άνναμπελ κλπ.
Για φούρνο: Κάρα, Μαρφόνα.
Για τηγάνι: Κάρα, Μαρίς Πάιπερ, Άκρια, Σακίτα κλπ.

Η συσκευασία μπορεί να γίνει σε σάκους των 12,5 κιλών, των 20 κιλών, των 25 κιλών, σε Jumbo (750,1000 και 1250 κιλών), σε κιβώτια των 500 κιλών και σε άλλα μεγέθη σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών. Επίσης, σε δίκτυα των 3 κιλών.

Τα συνήθη μεγέθη των κονδύλων που συσκευάζουμε είναι 25-38 χλστ., 35-55 χλστ., 45+ χλστ., 65+ χλστ., 72+ χλστ. κλπ.

Όλες οι πατάτες που εξάγει το ΣΕΚΠ καλλιεργούνται σε κόκκινα χωράφια πλούσια σε σίδηρο και άλλα ιχνοστοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη δυνατών και υγειών φυτών και την παραγωγή άριστης ποιότητας προϊόντος με ιδιαίτερη ευχάριστη γεύση.

Όλες οι συσκευασμένες πατάτες έχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα και φέρουν ετικέτες με όλα τα στοιχεία του παραγωγού, της ποικιλίας, του μεγέθους και του βάρους των πατατών. Όλοι οι παραγωγοί που συνεργάζονται με το Συμβούλιο εφαρμόζουν καλές γεωργικές πρακτικές και τηρούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε τεμάχιο που καλλιεργούν.

Τα πιο πάνω αποτελούν προϋπόθεση για παραλαβή των πατατών από το ΣΕΚΠ. Όλες οι πατάτες που εξάγονται ελέγχονται σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας, της εκρίζωσης, της συσκευασίας και οπωσδήποτε πριν τη φόρτωση για εξαγωγή από έμπειρους γεωπόνους του ΣΕΚΠ, καθώς και από την Υπηρεσία Επιθεώρησης του Υπουργείου Γεωργίας η οποία εκδίδει το απαραίτητο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό (phytosanitary certificate), εκεί όπου χρειάζεται.

Σύνθεση του Συμβουλίου

Το Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο και 11 μέλη.

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη διορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος που είναι ο αρμόδιος Υπουργός για το Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το Νόμο του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών από τα 11 μέλη, οκτώ αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των παραγωγών και ένας τα συμφέροντα του Συνεργατικού Κινήματος.

Δύο Μέλη του αντιπροσωπεύουν το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Εμπορίου Ενέργειας Βιομηχανίας και Τουρισμού.
.